onsdag 27. mai 2015

Gruppeøvelse tirsdag 2. Juni

14.30-16.00 se info hvem det gjelder på its learning

Vi øver til konserten som er tirsdag 16. Juni😎 Ta med notestativ.

NB! 1. Elev onsdag fri spilletime onsdag 3. Juni

Resten vanlig spilletimetid tirsdag 2. juni.